СТРУКТУРИ МОДЕЛЕЙ, ПРИДАТНИХ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ НАДХОДЖЕННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ КОШТІВ ЗА НАДАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВІТЧИЗНЯНИМ СТУДЕНТАМ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ ЗА КОНТРАКТОМ

  • Ю. В. Мокіна Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Н. С. Гончарук Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Анотація

Визначено структури моделей процесу надходження до університету коштів за надання платних освітніх послуг вітчизняним студентам, що навчаються за контрактом, які придатні для управління цим процесом, оскільки у них використані такі змінні, на які можна здійснювати вплив.

Біографії авторів

Ю. В. Мокіна, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці
Н. С. Гончарук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
аспірант кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет, Вінниця
професор кафедри відновлюваної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Мокін Б. І. Ієрархія факторів, що забезпечують надходження до вищих навчальних закладів позабюджетних кош-
тів та узагальнені моделі їх взаємодії / Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук // Вісник Вінницького політехнічного
інституту. — 2012. — № 3. — С. 75—84.
2. Мокін Б. І. Прогнозування надходження до вищого навчального закладу коштів за надання дозволених платних
послуг на основі моделей авторегресії-проінтегрованого ковзного середнього / Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, Н. С. Гончарук
// Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 4. — С. 24—32.
3. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. — М. : Мир, 1974. — 408 с.
4. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем : навч. посіб. / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мо-
кін. — Вінниця : ВНТУ. — 2010. — 260 с.
5. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде ;
пер. с англ. — М. : Мир, 1976. — 167 с.
6. Митюшкин Ю. И. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин,
Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. — Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. — 145 с.
Штовба C. Д. Проектирование нечетких систем средствами MatLab / С. Д. Штовба. — М. : Горячая линия-Телеком,
— 2007. — 288 с.
Переглядів анотації: 31 Завантажень PDF: 6
Як цитувати
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.