СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ НА ЧАС І ШВИДКІСТЬ РУХУ ТА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна технологія, оптимізація руху, електричний транспортний засіб, складний рельєф

Анотація

Запропоновано структуру інформаційної технології ідентифікації моделей та оптимізації режимів роботи електричних транспортних засобів, що рухаються по поверхні зі складним рельєфом, яка враховує: необхідність їх руху від зупинки до зупинки за детермінованим часовим графіком; складний рельєф поверхні, на якій прокладена колія; обмеження, що накладаються на швидкість руху (у тому числі під час руху по закругленнях колії та на спусках і підйомах); необхідність долати відстані між зупинками з мінімальними витратами електроенергії.

Біографія автора

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Мокін Б. І. Математичні моделі руху транспортних засобів, оптимальні за критерієм мінімуму витрат енергії, з урахуванням рельєфу / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2007. — № 3. — С. 28—33.
2. Мокін Б. І. Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 1) / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2008. — № 6. — С. 55—58.
3. Мокін Б. І. Математичні моделі багатомасових розподілених динамічних систем для задач оптимізації (частина 2) / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 1. — С. 28—33.
4. Мокін Б. І. Модель обмеження на лінійну швидкість вагона електропотяга під час його руху по закругленню колії / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 3. — С. 27—29.
5. Мокін Б. І. Метод ідентифікації нелінійних динамічних об’єктів з екстремальними статичними характеристиками [Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Англ., рос. та укр. мовами. — 2009. — № 2. — С. 1—8. — Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ VNTU/2009-2/2009-2.files/uk/09bimesc_ua.pdf.
6. Мокін Б. І. Обмеження на швидкість руху електропотяга по закругленню колії / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Темати-чний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика» науково-технічного журналу «ЕКОІН-ФОРМ». — Львів : ЕКОінформ, 2009. — С. 138—139.
7. Мокін Б. І. До питання визначення сил в задачі моделювання руху електропотяга на закругленнях колії в умовах обмеження на лінійну швидкість / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 6. — С. 52—53.
8. Мокін Б. І. Математична модель двовісного автомобіля в задачі керування його рухом у відсутності об’їздів і об-гонів [Електронний ресурс] / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. Англ., рос. та укр. мовами. — 2009. — № 4. — С. 1—7. — Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals /VNTU/2009-4/2009-4.files/uk/09admdao_ua.pdf.

9. Мокін О. Б. Математичні моделі обмежень на лінійну та кутову швидкості двохосьового автомобіля під час руху по закругленню дороги / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 1. — С. 64—67.
10. Мокін О. Б. Особливості моделювання руху електричних транспортних засобів з врахуванням залежності навантаження від рельєфу місцевості [Електронний ресурс] / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Наукові праці ВНТУ. — 2010. — № 1. — С. 1—6. — Режим доступу до журналу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2010_1/2010-1.files/uk/10abmlor_ua.pdf.
11. Мокін О. Б. Відносні моделі руху електричного транспортного засобу по горизонтальному прямолінійному відрі-зку колії / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 2. — С. 20—24.
12. Мокін О. Б. Оптимізація режиму руху завантаженого електричного транспортного засобу на прямолінійному від-різку колії, прокладеній на горизонтальній площині / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. — Кременчук : КДПУ, 2010. — № 3/2010 (62), частина 2. — С. 162—165.
13. Мокін О. Б. Оптимізація руху порожнього електричного транспортного засобу по прямолінійній горизонтальній колії / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 3. — С. 28—33.
14. Мокін О. Б. Метод інтегрально-гармонійної ідентифікації засобів електротранспорту як нелінійних динамічних систем з нелінійністю, охопленою зворотнім зв’язком / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — 2010. — № 1. — С. 32—36.
15. Мокін О. Б. Метод визначення структури математичної моделі електричного транспортного засобу з різнопрофі-льними вагонами, що рухаються прямолінійною горизонтальною колією / О. Б. Мокін // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2010. — № 2. — С. 24—29.
16. Мокін О. Б. Метод визначення граничних умов для задачі оптимізації руху електричного транспортного засобу колією, що має закруглення / О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 4. — С. 17—20.
17. Мокін О. Б. Оптимізація режиму руху порожнього електричного транспортного засобу на прямолінійному гори-зонтальному відрізку колії / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». — Харків : НТУ «ХПІ». — 2010. — № 28. — С. 266—269.
18. Мокін О. Б. Метод визначення структури математичної моделі електричного транспортного засобу з різнопрофі-льними вагонами, що рухаються прямолінійною горизонтальною під час руху електричного транспортного засобу на підйом / О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 5. — С. 72—74.
19. Мокін О. Б. Оптимізація руху порожнього електричного транспортного засобу на спусках і підйомах / О. Б. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 6.
20. Мокін Б. І. Фур’є-інтегральна ідентифікація нелінійних динамічних об’єктів / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін // Матеріали 16-ї міжнародної конференції з автоматичного управління «Автоматика–2009». — Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. — С. 82—83.
Переглядів анотації: 215 Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Б. Мокін, СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ НА ЧАС І ШВИДКІСТЬ РУХУ ТА ВИТРАТИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 63-66, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>