ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ — ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ І ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ

  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
  • В. Г. Фурик Вінницький національний технічний університет
  • Т. В. Дремлюга Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Зянько Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: бухгалтерський облік, податковий облік, управлінський облік, фінансовий облік

Анотація

Аргументовано необхідність подолання розбіжностей у системах податкового і бухгалтерського обліку як основи удосконалення практики оподаткування і внутрішньофірмового планування.

Біографії авторів

В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
В. Г. Фурик, Вінницький національний технічний університет
доцент
Т. В. Дремлюга, Вінницький національний технічний університет
здобувач
В. В. Зянько, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту менеджменту

Посилання

1. Податковий кодекс України. №2755-VI від 2 грудня 2010 року // Аргументы недели. Спецвыпуск. — 2010. — 194 с.
2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». № 996-XIV, від 16.07.1999р. // Відо-мості Верховної Ради України вiд 08.10.1999 — 1999 р., № 40, ст. 365.
3. Щодо бухгалтерського та податкового обліку. Лист Міністерства фінансів України № 051-291-205/1222 від 25.07.2002 // «Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації». № 35/1-2, 26 серпня 2002 року.
4. Бухгалтерський облік : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / [Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко та інші] Ч.1. — К. : КНЕУ, 2002. — 370 с.
5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / Перекл. з англ. за ред. С. Ф. Голова. — К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 1998 — 736 с.
6. Збірники систематизованого законодавства за 2006—2010 рр. : посібник складання податкової звітності — К. : Холдингова компанія, «Бліц-інформ».
7. Все про бухгалтерський облік // Всеукраїнська професійна бухгалтерська газета. — 2007. — № 15.
8. Національні стандарти бухгалтерського обліку: нормативна база. Харків : Фактор, 2000. — 200 с.
Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 3
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Зянько, В. Г. Фурик, Т. В. Дремлюга, і В. В. Зянько, ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ — ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ І ВНУТРІШНЬОФІРМОВОГО ПЛАНУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 71-77, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)