ВІДНОСНІ МОДЕЛІ РУХУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ ВІДРІЗКУ КОЛІЇ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: оптимізація, математична модель, електротранспорт, відносні одиниці, витрати електроенергії

Анотація

Отримані моделі руху електричного транспортного засобу по прямолінійному відрізку колії, прокладеній на горизонтальній площині, у відносних одиницях, придатні для розв’язання задачі оптимізації за критерієм мінімуму витрат електроенергії. Постановка задачі і приведення проміжних математичних моделей до кінцевої форми відрізняються від традиційних.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
профессор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів
О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Особливості моделювання руху електричних транспортних засобів з врахуванням залежності навантаження від рельєфу місцевості [Електронний ресурс] / О. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Наукові праці ВНТУ. — 2010. — № 1. Режим дос-тупу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e%2Djournals/VNTU/2010-1/uk/10mbidot_uk.pdf.
2. Безрученко В. М., Варченко В. К., Чумак В. В. Тягові електричні машини електрорухомого складу : навч. посіб. — Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2003. — 252 с.
Переглядів анотації: 91 Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Б. І. Мокін і О. Б. Мокін, ВІДНОСНІ МОДЕЛІ РУХУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОМУ ПРЯМОЛІНІЙНОМУ ВІДРІЗКУ КОЛІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 20-24, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 4 > >>