ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Косарук Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

дуальна освіта, інженерна підготовка, робітнича професія, інтегрований навчальний план, робочий триместр

Анотація

Викладено ідеологію підвищення якості інженерної освіти шляхом паралельного освоєння студентами робітничих професій, що корелюються з інженерними, приведені результати реалізації цієї ідеології у Вінницькому національному технічному університеті та показано, що ця ідеологія є одним із варіантів ідеології дуальної освіти.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

О. М. Косарук, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Посилання

1. Мокін Б. І. Перші підсумки експерименту в технологічній схемі «бакалавр–інженер–магістр» / Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1993. — № 1. — С. 81—85.
2. Мокин Б. И. Итоги восьмилетнего эксперимента по внедрению трехуровневой системы обучения «бакалавр, ин-женер, магистр» в ВГТУ / Б. И. Мокин // Вестник международной академии наук высшей школы. — 1999. — № 3 (9). — С. 80—92.
3. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості / Борис Мокін, Віктор Мізерний, Олена Мензул // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». — 2011. — № 11. — С. 5—8.
4. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті євро-пейської інтеграції України : інтеграція освіти і науки / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. — 2015. — № 4. — С. 30—37.
5. Сиверин Ю. В. Теоретичні основи та принципи побудови інтегрованих навчальних планів у системі ступеневої професійної освіти [Електронний ресурс] / Ю. В. Сиверин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2014. — Вип. 38. — С. 128—132. —
Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_28.
6. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 125—129.
7. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 152—156.
8. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехніч-ного інституту. — 2015. — № 1. — С. 177—186.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 238

Опубліковано

2017-06-01

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін і О. М. Косарук, «ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 103–109, Черв. 2017.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>