ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. М. Косарук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: дуальна освіта, інженерна підготовка, робітнича професія, інтегрований навчальний план, робочий триместр

Анотація

Викладено ідеологію підвищення якості інженерної освіти шляхом паралельного освоєння студентами робітничих професій, що корелюються з інженерними, приведені результати реалізації цієї ідеології у Вінницькому національному технічному університеті та показано, що ця ідеологія є одним із варіантів ідеології дуальної освіти.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

О. М. Косарук, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри інтеграції навчання з виробництвом

Посилання

1. Мокін Б. І. Перші підсумки експерименту в технологічній схемі «бакалавр–інженер–магістр» / Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1993. — № 1. — С. 81—85.
2. Мокин Б. И. Итоги восьмилетнего эксперимента по внедрению трехуровневой системы обучения «бакалавр, ин-женер, магистр» в ВГТУ / Б. И. Мокин // Вестник международной академии наук высшей школы. — 1999. — № 3 (9). — С. 80—92.
3. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм якості / Борис Мокін, Віктор Мізерний, Олена Мензул // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». — 2011. — № 11. — С. 5—8.
4. Мокін Б. І. Приклад побудови освітньої і наукової стратегій розвитку технічного університету в контексті євро-пейської інтеграції України : інтеграція освіти і науки / Б. І. Мокін // Педагогіка і психологія : наук.-теорет. та інформ. журн. — 2015. — № 4. — С. 30—37.
5. Сиверин Ю. В. Теоретичні основи та принципи побудови інтегрованих навчальних планів у системі ступеневої професійної освіти [Електронний ресурс] / Ю. В. Сиверин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми. — 2014. — Вип. 38. — С. 128—132. —
Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_38_28.
6. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 125—129.
7. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії (Частина 2: побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 152—156.
8. Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії / О. Б Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехніч-ного інституту. — 2015. — № 1. — С. 177—186.
Переглядів анотації: 320 Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
Б. Мокін і О. Косарук, ОСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ ЯК ОДИН ІЗ ВАРІАНТІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 103-109, Чер 2017.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>