ПРО ОДИН З ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ВАРІАНТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Войцеховська Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-108-116

Ключові слова:

план розвитку університету, нечітка багатокритеріальна оптимізація, схема Беллмана–Заде, матриці парних порівнянь Сааті, алгоритм концентрації функцій належності Ціммермана

Анотація

З використанням методики нечіткої багатокритеріальної оптимізації, викладеної в роботах професора С. Д. Штовби, яка базується на схемі Беллмана–Заде, що побудована з використанням матриці парних порівнянь Сааті та алгоритму концентрації функцій належності, запропонованому Ціммерманом, здійснено пошук варіанта плану оптимального розвитку університету в полі п’яти пріоритетних для закладу вищої освіти критеріїв оптимізації. Один з них характеризує надходження до університету коштів, додаткових до бюджетного фінансування, два інших характеризують, відповідно, наукові досягнення професорсько-викладацького складу та якість впровадження ідеології дуальної освіти в навчальний процес, а ще два характеризують якість навчального процесу в режимах офлайн та онлайн. Запропоновано варіант пріоритетності вибраних критеріїв та на нечіткій множині їх оптимальних значень визначено найкращий варіант плану розвитку університету, який сприятиме стабільному нарощенню з року в рік його іміджу. Показано, що в разі іншої пріоритетності вибраних критеріїв найкращим може виявитись інший варіант розвитку, як інший варіант розвитку університету може виявитись і в разі, якщо до уже запропонованих критеріїв нечіткої оптимізації будуть додані ще якісь додаткові критерії, які характеризуватимуть ще якісь параметри функціонування університету, не враховані при розв’язанні задачі пошуку оптимального плану розвитку університету в полі вибраних критеріїв. Запропонований підхід до системного планування розвитку університету на основі нечіткого варіанта багатокритеріальної оптимізації дозволяє в процесі реалізації синтезованого плану здійснювати його адаптацію в разі досягнення певних проміжних цілей. Для реалізації підходу запропонована програма обчислень на мові Python.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

О. О. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

аспірантка кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Посилання

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. О. Войцеховська, «Нечіткий варіант багатокритеріальної оптимізації в умовах критеріального антагонізму,» на V Міжнародній науково-технічній конференції «Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ 2021)», тези доповідей, Вінниця, 2021. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu2021/paper/viewFile/13807/11686 .

Б. І. Мокін, і Ю. В. Мокіна, Математичні моделі в системах управління діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2008, 132 с.

О. Б. Слободянюк, В. Б. Мокін, і Б. І. Мокін, Формування вмінь студентів з інженерії і комп’ютерної графіки в умовах дистанційного навчання, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2016, 208 с.

Н. С. Гончарук, Ю. В. Мокіна, і Б. І. Мокін, Математичні моделі для прогнозування та управління процесами надходження грошових коштів від платних послуг вищих навчальних закладів, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2015, 180 с.

Б. І. Мокін, О. Б., Мокін, і О. М. Косарук, Ідеологія дуальності в вищій технічній освіті на основі інтеграції навчання з виробництвом, моногр. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2019, 224 с.

С. Д. Штовба, Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. Москва, РФ: Гарячая линия-Телеком, 2007, 288 с.

R. E. Bellman, and L. A. Zadeh, «Decision-Making in Fuzzy Environment,» Management Science, № 4, vol. 17, pp. 141-160, 1970.

Р. Беллман, и Л. Заде, «Принятие решений в расплывчатых условиях,» В кн.: Вопросы анализа и процедуры принятия решений. Москва: Мир, 1976, с. 172-215.

Т. Л. Саати, «Взаимодействие в иерархических системах,» Техническая кибернетика, № 1, с. 68-84, 1979.

H. J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and its Applications. 3rd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996, 315 p.

Python. [Electronic resource]. Available: https://www.python.org/downloads/ .

П. Г. Доля, Введение в научный Python. Харків: ХНУ ім. Каразіна, 2016, 265 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 50

Опубліковано

2021-10-29

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. О. Войцеховська, «ПРО ОДИН З ПІДХОДІВ ДО СИСТЕМНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ НА ОСНОВІ НЕЧІТКОГО ВАРІАНТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 108–116, Жовт. 2021.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>