ДИНАМІКА ЗНОШЕНОСТІ СМІТТЄВОЗІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-164-5-16-21

Ключові слова:

динаміка, сміттєвоз, зношеність, тверді побутові відходи, регресійний аналіз

Анотація

Протягом 2015—2020 років зношеність сміттєвозів автопарків комунальних підприємств Вінниччини зменшилась з 81 % до 63,8 %. Визначення регресійної залежності, що описує динаміку зношеності сміттєвозів у Вінницькій області для вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами є актуальною науково-технічною задачею. Тому метою роботи є встановлення саме цієї залежності. Під час дослідження використано метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором адекватнішого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Регресія проводилась на основі лінеаризувальних перетворень, які дозволяють звести нелінійну залежність до лінійної. Визначення коефіцієнтів рівняння регресії здійснювалось методом найменших квадратів за допомогою розробленої комп’ютерної програми "RegAnaliz", яка захищена свідоцтвом про реєстрацію авторського права на твір. Отримано адекватну регресійну залежність, що описує динаміку зношеності сміттєвозів у Вінницькій області і побудовано відповідну графічну залежність, яка дозволяє наочно показати достатню збіжність теоретичних та фактичних результатів. Встановлено, що рівень зношення сміттєвозів у Вінницькій області в 2015—2020 рр. зменшувався за гіперболічною залежністю. Спрогнозовано, що до 2030 року рівень зношеності сміттєвозів у Вінницькій області за наявних темпів спадання скоротиться до 61,9 %.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри будівництва, міського господарства та архітектури

Посилання

В. И. Колесников, К. Ш. Казеев, и В. Ф. Вальков, «Влияние загрязнения тяжелыми металлами на эколого-биологические свойства чернозема обыкновенного,» Экология, № 3, с. 193-201, 2000.

В. П. Ковальський, і А. В. Бондарь, «Шламозолокарбонатий прес-бетон на основі відходів промисловості,» на XХІV Міжнар. наук.-практ. конф. Інформаційні технології : наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я, Харків, 2015, с. 209.

В. П. Ковальський, і О. С. Сідлак, «Використання золи виносу ТЕС у будівельних матеріалах,» Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві, № 1 (16), с. 35-40, 2014.

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Динаміка утворення відходів будівництва i знесення у Вінницькій області,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 37-41, 2021. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-154-1-37-41 .

О. В. Березюк, і М. С. Лемешев, «Динаміка поширеності переробки та утилізації твердих побутових відходів у Вінницькій області,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 6-10. 2022. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2022-162-3-6-10 .

О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, і Л. Л. Березюк, «Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час літнього компостування,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, 2013, № 4, с. 17-20.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище",» Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

O. Bereziuk, M. Lemeshev, V. Bogachuk, W. Wójcik, K. Nurseitova, and A. Bugubayeva, “Ultrasonic microcontroller device for distance measuring between dustcart and container of municipal solid wastes,” Przeglad Elektrotechniczny, no. 4, p. 146-150, 2019. http://dx.doi.org/10.15199/48.2019.04.26 .

Т. А. Орлова, «Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами обращения с отходами,» Містобудування та територіальне планування, наук.-техн. зб., вип. 25, с. 167-181, 2006.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-24, 2018. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-18-24 .

О. А. Сагдєєва, Г. В. Крусір, і А. Л. Цикало, «Оцінка рівня екологічної небезпеки звалищ твердих муніципальних відходів,» Екологічна безпека, № 1, с. 75-83, 2018.

О. В. Березюк, «Моделирование состава биогаза при анаэробном разложении твердых бытовых отходов,» Автоматизированные технологии и производства, № 4 (10), с. 44-47, 2015.

Кабінет Міністрів України (2004, Берез. 4), Постанова № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами.» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF .

О. В. Березюк, «Науково-технічні основи проектування приводів робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів.» автореф. дис. д-ра техн. наук., фак-т інформ., Хмельн. нац. ун-т, Хмельницький, 2021.

М. С. Алтунина, «Совершенствование системы технического обслуживания и ремонта кузовных мусоровозов.» дис. канд. техн. наук., фак-т информ., Южнорос. гос. политех. ун-т (НПИ) им. М. И. Платова, Новочеркасск, 2015.

Д. В. Мальцев, «Совершенствование организации перевозочного процесса твердых бытовых отходов автомобильным транспортом.» дис. канд. техн. наук., фак-т информ., Перм. нац. исслед. политех. ун-т, Орел, 2016.

О. В. Березюк, «Дослідження динаміки гідроприводу робочих органів завантаження твердих побутових відходів у сміттєвози,» Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, № 33, с. 403 406, 2009.

О. В. Березюк, «Дослідження динаміки гідроприводу вивантаження твердих побутових відходів із сміттєвозів,» Машинознавство, № 10 (136), с. 25-28, 2008.

В. Шляховой, «Верным путем идете, мусоровозы! Телематика в мусоровозах,» Основные средства, № 1, 2017, [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://os1.ru/article/9607-telematika-v-musorovozah-vernym-putem-idete-musorovozy .

О. В. Березюк, «Огляд конструкцій машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів,» Вісник машинобудування та транспорту, № 1, с. 3-8, 2015.

О. В. Березюк, «Структура машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів,» Вісник машинобудування та транспорту, № 2, с. 3-7, 2015.

М. С. Беляев, и Е. М. Генсон, «Определение соответствия фактического износа шин мусоровозов нормативному значению,» Химия. Экология. Урбанистика, т. 2020, с. 30-33, 2020.

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2015 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/Zbortpv4-oblasti1.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2016 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/TPV-4-2016.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2017 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/TPV-4-2017.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/03/TPV-4-2018.pdf .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2019 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/rozdil-4_oblasti.xls .

Мінрегіон, Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2020 рік. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/06/rozdil-4-2020_oblasti.pdf .

Вінницька обласна Рада, Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 508 «Про Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2018 рік». [Електронний ресурс]. Режим доступу : https://vinrada.gov.ua/upload/files/7sklikannya/27Ses/508.pdf .

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" (“RegAnaliz”),» Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп’ютерної програми "RegAnaliz",» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 40-45, 2014.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 80

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і М. С. Лемешев, «ДИНАМІКА ЗНОШЕНОСТІ СМІТТЄВОЗІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 16–21, Жовт. 2022.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна безпека

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>