ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ КРИТЕРІЇВ В ЗАДАЧІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПЛАНУ ВІДБУДОВИ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ ІНТЕГРАЦІЇ В НЕЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ

Автор(и)

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Д. О. Шалагай Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-168-3-47-54

Ключові слова:

проєкт плану, енергетика, відновлювальні джерела, критерії оптимізації, нечіткі множини, процедура Беллмана–Заде, методика Штовби

Анотація

Розкрито суть і значимість кожного з восьми критеріїв оцінки результатів системного аналізу проєкту «Плану відновлення України: Енергетика» в напрямку інтеграції в енергетику її відновлювальних джерел у вигляді таких інтегральних показників, запропонованих у попередній роботі авторів, як: загальна кількість згенерованої активної потужності; загальна кількість згенерованої реактивної потужності; вартість одного кіловату згенерованої активної потужності; вартість одного кіловару згенерованої реактивної потужності; загальні втрати активної потужності при її передаванні від джерел генерації до споживачів; якість згенерованої потужності; надійність електроенергетичної системи; живучість електроенергетичної системи. Визначено які з цих восьми критеріїв для розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації проєкту «Плану відновлення України: Енергетика» в напрямку інтеграції в енергетику її відновлювальних джерел необхідно використовувати як критерії оптимізації, а які необхідно включати в множину обмежень. З використанням теорії нечітких множин та лінгвістичної змінної з конкретизацією у вигляді процедури Беллмана–Заде та матриці Сааті попарних порівнянь варіантів, узагальнених в методиці, запропонованій українським професором Сергієм Штовбою, визначено вагу кожного критерію, що використовуватиметься для розв’я зання задачі багатокритеріальної оптимізації проєкту «Плану відновлення України: Енергетика» в напрямку інтеграції в енергетику її відновлювальних джерел. Створено комп’ютерну програму мовою Python, яка автоматизує процес визначення ваги, а відповідно з вагою, і пріоритету кожного критерію при розв’язанні задачі багатокритеріальної оптимізації проєкту «Плану відновлення України: Енергетика» в напрямку інтеграції в енергетику її відновлювальних джерел.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, професор кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Д. О. Шалагай, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу та інформаційних технологій

Посилання

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і Д. О. Шалагай, «Перші два етапи системного аналізу плану відбудови енергетики України в напрямку інтеграції в неї відновлювальних джерел,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 42-47, 2023. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-167-2-42-48 .

Урядовий портал, Робочі групи/Національна рада з відновлення України від наслідків війни. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/nacionalna-rada-z-vidnovlennya-ukrayini-vid-naslidkiv-vijni/robochi-grupi.

Національна рада з відновлення України, Проект Плану відновлення України, 2022, 164 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/restoration-and-development-of-infrastructure.pdf .

Б. І. Мокін, і О. Б. Мокін, Методологія та організація наукових досліджень, навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2015, 317 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://mokin.com.ua/pedagogical/posibn/6504.html#.WODckWe_4fU .

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. О. Войцеховська, «Про один з підходів до системного планування розвитку університету на основі нечіткого варіанта багатокритеріальної оптимізації,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 108-116, 2021. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2021-158-5-108-116 .

Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і О. О. Войцеховська, «Нечіткий варіант багатокритеріальної оптимізації в умовах критеріального антагонізму,» Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ 2021), V Міжнародна науково-тех нічна конференція, Вінниця, 2021, с. 177-178. [Електронний ресурс]. Режим доступу:

https://conferences.vntu.edu.ua/public/files/okeu/okeu2021_publ.pdf.

R. E. Bellman, and L. A. Zadeh, “Decision-Making in Fuzzy Environment,” Management Science, vol. 17, no. 4, pp. 141-160, 1970.

H. J. Zimmermann, Fuzzy Set Theory and its Applications, 3rd ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1996.

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, і О. Б. Мокін, Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python, ч. 1. Вінниця: ВНТУ, 2022, 124 с.

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, і О. Б. Мокін. Навчальний посібник для опанування студентами способів розв’язання задач з функціонального аналізу мовою Python, ч. 2. Вінниця: ВНТУ, 2023, 139 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 31

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

[1]
Б. І. Мокін, О. Б. Мокін, і Д. О. Шалагай, «ВИЗНАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТУ КРИТЕРІЇВ В ЗАДАЧІ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ПЛАНУ ВІДБУДОВИ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ В НАПРЯМКУ ІНТЕГРАЦІЇ В НЕЇ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 47–54, Черв. 2023.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>