МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА АНАЕРОБНЕ РОЗКЛАДАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

Ключові слова:

математичне моделювання, планування експерименту, комплекс машин та обладнання, анаеробне розкладання, тверді побутові відходи

Анотація

Виявлено параметри, від яких залежать витрати на анаеробне розкладання твердих побутових відходів в різних країнах. Розроблено математичну модель прогнозування витрат на анаеробне розкладання твердих побутових відходів.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Л. Л. Березюк, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту

викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Посилання

1. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ
полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві. —
Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — № 2 (7). — С. 88—91.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з
твердими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/265-2004-%D0%BF.
3. Управление твёрдыми бытовыми отходами. Раздельный сбор и сортировка отходов / Проект Европейского Сооб-
щества INTERREG IIIA «Кооперация в совместном создании системы управления отходами в Псковской области». —
2008. — 97 с.
4. Ткаченко С. Й. Перспективні напрямки використання біомаси як джерела енергії / С. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар,
А. О. Юзюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 2. — С. 68—73.
5. Березюк О. В. Регрессионная зависимость объёма биореактора от суточной массы перерабатываемых твердых бы-
товых отходов / О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк // Оралдың ғылым жаршысы (Уральский научный вестник,
Казахстан). — 2014. — № 42 (121). — С. 58—62.
6. Годовська Т. Б. Критерії індикаторів впливу на агроекосистеми полігону твердих побутових відходів м. Житомир /
Т. Б. Годовська, В. П. Фещенко // Вісник ЖНАЕУ : науково-теоретичний збірник. — 2011. — № 1 (28), Т. 1. —
С. 400—407.
7. Березюк О. В. Моделювання ефективності видобування звалищного газу для розробки обладнання та стратегії по-
водження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. —
№ 6. — С. 21—24.
8. Куріс Ю. В. Способи утилізації біогазу / Ю. В. Куріс, С. Й. Ткаченко, Н. В. Семененко // Энергосбережение. Энер-
гетика. Энергоаудит. — НТУ «Харківський політехнічний інститут», 2010. — № 7 (77). — С. 20—30.
9. Березюк О. В. Моделювання поширеності способів утилізації звалищного газу для розробки обладнання та страте-
гії поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. —
2014. — № 5. — С. 65—68.
10. Гелетуха Г. Г. Обзор технологий добычи и использования биогаза на свалках и полигонах твердых бытовых от-
ходов и перспективы их развития в Украине / Г. Г. Гелетуха, З. А. Марценюк // Экотехнологии и ресурсосбережение. —
1999. — № 4. — С. 6—14.
11. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від
рівня доходів населення / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 24—26.
12. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Планування експерименту» («PlanExp») / Свідоцтво про реєстрацію ав-
торського права на твір № 46876 // власник свідоцтва О. В. Березюк. — К. : Державна служба інтелектуальної власності
України. — Дата реєстрації : 21.12.2012.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 187

Опубліковано

2015-06-25

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк і Л. Л. Березюк, «МОДЕЛЮВАННЯ ВИТРАТ НА АНАЕРОБНЕ РОЗКЛАДАННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 57–60, Черв. 2015.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>