Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв

Автор(и)

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • О. О. Мірошник Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харків

Ключові слова:

несинусоїдальність напруги, вейвлет-аналіз, ідентифікація спотворень

Анотація

Виконано порівняльний аналіз застосування математичного апарату Фур’є та вейвлет-перетворень щодо ідентифікації спотворень несинусоїдальних режимів розподільних мереж 0,38/0,22 кВ. Виконано тестовий аналіз моделей сигналів, що містять різні види спотворень. Результати аналізу показали переваги вейвлет-аналізу перед Фур’є-аналізом, зокрема завдяки локалізованості вейвлетів як в часовій, так і в частотній області.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри електричних станцій і сис-тем

О. О. Мірошник, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, Харків

Докторант кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Посилання

1. Жежеленко И. В. Качество электроэнергии на промышленных предприятиях. — 4-е изд., перераб. и доп. /
И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко. — М. : Энергоатомиздат, 2005. — 261 с.
2. Сапунов М. В. Вопросы качества электроэнергии / М. В. Сапунов // Новости электротехники. — 2001. —
№ 4. — С. 8—10.
3. Шидловский А. К., Жаркин А. Ф. Высшие гармоники в низковольтных электрических сетях / А. К. Шидловский,
А. Ф. Жаркин. — К. : Наукова думка, 2005. — 210 с.
4. Варецький Ю. О. Ідентифікація джерел гармонік в електричній мережі на основі нейронної мережі / Ю. О. Варе-
цький, Т. І. Наконечний, М. Д. Федонюк // Праці Інституту електродинаміки НАН України. Спеціальний випуск. Ч 1. —
2011. — С. 197—204.
5. Гриб О. Г. Моніторинг показників якості електричної енергії на підприємствах житлово-комунального господар-
ства / О. Г. Гриб, О. Н. Довгалюк, В. А. Сапрыка, А. В. Сапрыка // Вісник Харківського національного технічного уні-
верситету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2010. — Вип. 101. — С. 25—27.
6. Воробьев В. И. Теория и практика вейвлет-преобразования / В. И. Воробьев, В. Г. Грибунин. — СПб. : изд-во
ВУС, 1999. — 204 с.
7. Сергиенко А. Б. Цифровая обработка сигналов / А. Б. Сергиенко. — 2-е изд. — СПб : Питер, 2006. — 751 с.
8. Яковлев А. Н. Введение в вейвлет-преобразования : учеб. пособие. / А. Н. Яковлев. — Новосибирск : изд-во
НГТУ, 2003. — 104 с.
9. Смоленцев Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. / Н. К. Смоленцев. — М. : ДМК Пресс, 2005. — 304 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 96

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
П. Д. Лежнюк і О. О. Мірошник, «Застосування перетворень Фур’є та вейвлет-спектрограм для ідентифікації спотворень режимів роботи розподільних мереж 0,38/0,22 кв», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 71–79, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>