Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії

Автор(и)

  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • О. М. Косарук Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • О. В. Слободянюк Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • В. М. Мізерний Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Ключові слова:

якість, практична підготовка, робітнича професія, математична модель, нечітка база знань

Анотація

Запропонована методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів, що створена з використанням математичної моделі у вигляді нечіткої бази знань, синтезованої нами у двох попередніх статтях для прогнозування рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої професії.

Біографії авторів

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

О. М. Косарук, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Аспірантка кафедри відновлювальної енергетики та транспортних елект-ричних систем і комплексів та кафедри інтеграції навчання з виробництвом

О. В. Слободянюк, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. пед. наук, старший викладач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

В. М. Мізерний, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Канд. техн. наук, доцент, професор кафедри інтеграції навчання з ви-робництвом

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет, Вінниця

Академік АПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри відновлю-вальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої
професії (Частина 1 : формалізація, структуризація і параметризація задачі) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 125—129.
2. Математична модель прогнозу рівня кваліфікації, яку отримає кожний студент в результаті освоєння робітничої
професії (Частина 2 : побудова нечіткої бази знань та її алгоритмізація) / О. Б. Мокін, О. М. Мензул, В. М. Мізерний,
Б. І. Мокін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 6. — С. 152—156.
3. Мокін Б. Інтеграція навчання з виробництвом як один із визначальних факторів підготовки фахівців за критерієм
якості / Борис Мокін, Віктор Мізерний, Олена Мензул // Щомісячний науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок».
— 2011. — № 11. — С. 5—8.
4. Заде Л. А. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. А. За-
де. — М. : Мир, 1976. — 167 с.
5. Митюшкин Ю. И. Soft Computing : идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. И. Митюшкин,
Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. Виннца : УНІВЕРСУМ-Вінниця. — 2002. — 145 с.
6. Штовба С. Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB / С. Д. Штовба. — М. : Гарячая линия-
Телеком, 2007. — 288 с.
7. Бендат Дж. Измерение и анализ случайных процессов / Дж. Бендат, А. Пирсол. — М. : Мир, 1971. — 408 с.
8. Гурский Е. И. Сборник задач по теории вероятностей и математической статистике / Е. И. Гурский. — Минск :
Вышэйшая школа, 1975. — 272 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 218

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
О. Б. Мокін, О. М. Косарук, О. В. Слободянюк, В. М. Мізерний, і Б. І. Мокін, «Методика оцінювання і підвищення якості практичної підготовки студентів за технологією освоєння робітничої професії», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 177–186, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>