ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЗА КРИТИЧНОЮ ЧАСТОТОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МІНІМАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ БАГАТОВИМІРНОГО ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА

Автор(и)

  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • В. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • І. О. Чернова Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

динамічна система, математична модель, критична частота, диференціальне рівняння, еквівалентування

Анотація

Запропоновано метод ідентифікації еквівалентної за критичною частотою математичної моделі мінімального порядку для багатовимірного динамічного об’єкта, що допускає лінеаризацію. Підтверджено, що мінімальний порядок еквівалентної моделі дорівнює трьом і що алгоритм методу її ідентифікації базується на сумісному розв’язанні системи чотирьох нелінійних рівнянь, два з яких синтезуються із граничних умов, обумовлених мінімальною та критичною частотами спектра динамічного об’єкта, а інші два синтезуються шляхом застосування процедури методу найменших квадратів до критерію оптимізації, пов’язаного з логарифмічними амплітудними частотними характеристиками об’єкта.

Біографії авторів

О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри відновлювальної енергети-ки та транспортних електричних систем і комплексів

В. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри віднов-лювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

І. О. Чернова, Вінницький національний технічний університет

інженер Науково-дослідної частини, здобувач кафедри відновлюваль-ної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Мокін. О. Б. Визначення умов, за яких рух динамічних об’єктів з порядком математичних моделей, вищим трьох,
можна описувати еквівалентними моделями з порядком, не вищим трьох / О. Б. Мокін, В. Б. Мокін, Б. І. Мокін // Вісник
Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 4. — С. 7—14.
2. Макаров И. М. Линейные автоматические системы / И. М. Макаров, Б. М. Менский. — Москва : Машиностроение.
— 1977. — 464 с.
3. Макаров Е. Г. Mathcad : учебный курс / Е. Г. Макаров. — Санкт-Петербург : Питер, 2009. — 384 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 401

Опубліковано

2014-10-23

Як цитувати

[1]
О. Б. Мокін, В. Б. Мокін, Б. І. Мокін, і І. О. Чернова, «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЗА КРИТИЧНОЮ ЧАСТОТОЮ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ МІНІМАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ДЛЯ БАГАТОВИМІРНОГО ДИНАМІЧНОГО ОБ’ЄКТА», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 9–14, Жовт. 2014.

Номер

Розділ

Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>