ВСТАНОВЛЕННЯ РЕГРЕСІЙ ПАРАМЕТРІВ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ПОТРЕБИ В УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «REGANALIZ»

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

комплекс машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами, стратегія поводження з твердими побутовими відходами, регресійний аналіз, парна регресія.

Анотація

Визначено параметри, від яких залежать площа полігона та збір за розміщення твердих побутових відходів. Розроблено та зареєстровано комп’ютерну програму «RegAnaliz» для регресійного аналізу парних залежностей. Отримано необхідні для розробки стратегії, комплексу машин та обладнання для поводження з твердими побутовими відходами регресійні залежності площі полігона та збору за їхнє розміщення від основних параметрів впливу.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Портал України з поводження з твердими побутовими відходами [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ukrwaste.com.ua.
2. Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середови-
ща і стягнення цього збору : постанова № 303 / Кабінет міністрів України. 1 березня 1999 р.
3. Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами : постанова № 265 / Кабінет Міністрів
України. 4 березня 2004 р.
4. Карлова О. А. Технології виробництва в міському господарстві : навч. посіб. / О. А. Карлова. — Харків : ХНАМГ,
2005. — 156 с.
5. Березюк О. В. Математичне моделювання прогнозування об’ємів утворення твердих побутових відходів та площ
полігонів і сміттєзвалищ в Україні / О. В. Березюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : наук.-
техн. зб. — 2009. — № 2. — С. 88—91.
6. Березюк О. В. Визначення параметрів впливу на шляхи поводження з твердими побутовими відходами / О. В. Бе-
резюк // Сучасні технології, матеріали і конструкції у будівництві : будівництві : наук.-техн. зб. — 2011. — № 2 (10). —
С. 64—66.
7. Березюк О. В. Визначення регресійних залежностей витрат на управління твердими побутовими відходами від рів-
ня доходів населення / О. В. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — № 5. — С. 24—26.
8. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Регресійний аналіз» («RegAnaliz») / О. В. Березюк // Свідоцтво про реєст-
рацію авторського права на твір № 49486. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. — Дата реєстра-
ції : 03.06.2013.
9. Полігони твердих побутових відходів. Основи проектування : ДБН В.2.4-2-2005. — [Чинний від 2006–01–01]. —
К. : Держбуд України, Мінприроди України, 2005. — 35 с. — (Національні стандарти України).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 109

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «ВСТАНОВЛЕННЯ РЕГРЕСІЙ ПАРАМЕТРІВ ЗАХОРОНЕННЯ ВІДХОДІВ ТА ПОТРЕБИ В УЩІЛЬНЮВАЛЬНИХ МАШИНАХ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ ‘REGANALIZ’», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 40–45, Лют. 2014.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>