ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАБУВАННЯ ЗНАНЬ

  • Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
  • О. Б. Мокін Вінницький національний технічний університет

Анотація

Показано, що використання кривої забування Г. Еббінгауза як моделі забування знань задає лише математичне очікування стохастичного за своєю природою процесу забування, і підвищено ступінь адекватності цієї моделі шляхом переходу від кривої забування до смуги забування, класифікаційно розбитої на шість областей, кожна з яких характеризує різний рівень динаміки пам’яті у піддослідних.

Біографії авторів

Б. І. Мокін,, Вінницький національний технічний університет
професор, кафедра відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів,
О. Б. Мокін, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів,

Посилання

1. М’ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. пос. / П. А. М’ясоїд — К. : Вища школа, 1998. — 479 с.
2. Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М. : Из-
дательство Московского университета, 1979. — 272 с.
3. Мокін Б. І. Математичні моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни на фазовій площині /
Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, Ю. В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2010. — № 5. —
С. 109—112.
4. Мокін Б. І. Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом на-
вчальної дисципліни / Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, О. Б. Мокін // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія.
— 2013. — № 1. — С. 16—21.
5. Тутубалин В. Н. Теория вероятностей / В. Н. Тутубалин. — М. : изд-во Московского университета, 1972. — 230 с.
6. Мокін Б. І. Математичні методи ідентифікації динамічних систем / Б. І. Мокін, В. Б. Мокін, О. Б. Мокін. — Вінни-
ця : ВНТУ, 2010. — 260 с.
Переглядів анотації: 290 Завантажень PDF: 96
Як цитувати
[1]
Б. І. Мокін, і О. Б. Мокін, ПІДВИЩЕННЯ СТУПЕНЯ АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАБУВАННЯ ЗНАНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 116-121, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>