ІЄРАРХІЯ ФАКТОРІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ НАДХОДЖЕННЯ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАБЮДЖЕТНИХ КОШТІВ, ТА УЗАГАЛЬНЕНІ МОДЕЛІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Ю. В. Мокіна Вінницький національний технічний університет
  • Н. С. Гончарук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ендаумент-фонд, імідж університету, позабюджетні кошти, платні послуги, ієрархічна система формування коштів внз

Анотація

Визначені фактори, від яких залежить надходження коштів до вищих навчальних закладів за надання платних послуг і побудовані узагальнені моделі їх взаємодії в структурі ієрархічної системи формування позабюджетних коштів.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
професор
Ю. В. Мокіна, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри менеджменту та моделювання в економіці
Н. С. Гончарук, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Мокін Б. І. Прогноз надходження коштів до вищого навчального закладу і їх вартості / Б. І. Мокін, Ю. В. Мокіна, Н. С. Желюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — Том 3. — 2011. — С. 124—127.
2. Заде Л. Понятие лингвистической переменной и ее применение к принятию приближенных решений / Л. Заде ; пер. с англ. // Мир. — 1976. — 167 с.
3. Митюшкин Ю. І. Soft Computing: идентификация закономерностей нечеткими базами знаний / Ю. І. Митюшкин,
Б. И. Мокин, А. П. Ротштейн. — Винница : Універсум–Вінниця. — 2002. — 145 с.
4. Штовба C. Д. Проектирование нечетких систем средствами MatLab / С. Д. Штовба. — Москва : Горячая линия- Телеком. — 2007. — 288 с.
5. Ротштейн О. П. Soft Computing в біотехнології: багатофакторний аналіз і діагностика / О. П. Ротштейн, Є. П. Ла-рюшкін, Ю. І. Мітюшкін. — Винница : Універсум–Вінниця. — 2008. — 144 с.
6. Гончарук Н. С. Імідж університету як головна ознака інвестиційної привабливості ВНЗ / Н. С. Гончарук // Наука й економіка. — 2012. — № 1 (25). — С. 117—121.
Переглядів анотації: 293 Завантажень PDF: 84
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

<< < 1 2 3 4 > >>