УДОСКОНАЛЕННЯ ЙМОВІРНІСНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ЗАБУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЇ СТУДЕНТОМ НА ЛЕКЦІЇ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • О. О. Войцеховська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: процес забування інформації, крива забування Г. Еббінгауза, смуги забування Б. Мокіна та О. Мокіна, моделювання, удосконалення моделей «кривої» і «смуг»

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет

академік НАПН України, д-р техн. наук, професор, професор кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті, професор кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

О. О. Войцеховська, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки

Посилання

О. О. Войцеховська, Б. І. Мокін та О. В. Слободянюк, «Системний підхід до аналізу процесу функціонування закладу вищої освіти,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, №1, с. 31-40, 2019.

П. А. М’ясоїд. Загальна психологія. Навч. посіб. Київ: Вища школа, 1998, 479 с.

Ю. Б. Гиппенрейтер, и В. Я. Романова, Ред., Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. Москва: изд-во Московского университета, 1979, 272 с.

Б. І. Мокін, та О. Б. Мокін, «Підвищення ступеня адекватності моделі процесу забування знань,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 116-121, 2013.

Б. І. Мокін, А. В. Писклярова, та О. Б. Мокін, «Дослідження впливу синергетичної складової у математичній моделі процесу засвоєння студентом навчальної дисципліни,» Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія, № 2, с. 9-14, 2013.

В. Н. Тутубалин, Теория вероятностей. Москва: изд-во Московского университета, 1972, 230 с.

Б. І. Мокін, В. Б. Мокін та О. Б. Мокін, Математичні методи ідентифікації динамічних систем, навчальний посібник. Вінниця, Україна: ВНТУ, 2010, 260 с.

Л. М. Приснякова, Системный анализ поведения личности. Днепропетровск, Украина: издатель Овсянников Ю. С., 2007, 218 с.

Опубліковано
2019-08-30
Як цитувати
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>