ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • Б. І. Мокін Вінницький національний технічний університет
  • Н. С. Желюк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: фінансування, освіта, бюджет, видатки, система підтримки прийняття рішень, інформаційна технологія, економіко-математична модель

Анотація

Здійснено аналіз теоретичних та методичних засад фінансового забезпечення системи вищої освіти України та сформульовано подальші напрямки розвитку. Виявлено основні закономірності і протиріччя, що характеризують особливості розподілу фінансових ресурсів між перспективними напрямками функціонування вищих навчальних закладів.

Біографії авторів

Б. І. Мокін, Вінницький національний технічний університет
професор кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електросистем і комплексів
Н. С. Желюк, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електросистем і комплексів

Посилання

1. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2002. — № 20. — 61 с.
2. РБК-Україна інформаційне агентство [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.rbc.ua/ukr/newsline/show/v_ukraine_svedennyy_byudzhet_finansirovaniya_rashodov_na_obrazovanie_na_2010_g_sostavlyaet_77_328_mlrd_grn_ili_6_56_vvp_komitet_vr_31032010.
3. Закон України «Про державний бюджет України» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011.
4. Издательский дом «Комерсантъ». [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www. kommersant.ua/docs/government-budget-project-2011.pdf.
5. Інформаційне агентство «Уніан». [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://education. unian.net/ukr/detail/189727
6. Плахотнікова Л. О. Взаємодія процесів реформування системи вищої освіти та економіки України [Електронний ресурс] / Л. О. Плахотнікова. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com /24_SVMN_2008/Economics/ 27097.
7. Іщук Л. І. Фінансові аспекти реформування системи вищої освіти України [Електронний ресурс] / Л. І. Іщук, Н. Є. Килипенко, Ю. Я. Ковальчук. — Режим доступу : http://www.rusnauka.com /25_DN_2008/Economics/29178.
8. Бенедик Ю. Стан і тендендії фінансування вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Бенедик // Науковий блог НАУ «Острозька академія». — 2009. — Режим доступу : http://naub.org.ua/.
9. Сас Н. М. Альтернативні джерела фінансування освіти / Н. М. Сас // Витоки педагогічної майстерності. — Полтава, 2009. — № 6. — С. 280—284.
10. Богач Ю. Ю. Управління процесом багатоканального фінансування вищих навчальних закладів [Електронний ре-сурс]. / Ю. Ю. Богач // Наука молода. — 2003. — № 1. — Режим доступу :
http://www.library.ane.edu.ua/mages/naukvydannya/CGL OT.pdf
11. Боголіб Т. М. Фінансове забезпечення розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період / Т. М. Боголіб. — К., 2006. — 324 с.
12. Система финансирования менеджмента высшего учебного заведения / под ред. Ю. Г. Лысенко. В. Н. Андриенко. — Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2004. — 602 с.
13. Куліков П. М. Проблеми та перспективи побудови ефективного механізму управління фінансовими ресурсами сфери вищої освіти України / П. М. Куліков // Економіка та прогнозування. — 2009. — № 4. — С. 90—100.
14. Вахович І. М. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти в умовах формування соціально орієнтованої рин-кової економіки / І. М. Вахович, Ю. В. Волинчук // Формування ринкових відносин в Україні. — 2010. — № 2. —
С. 103—109.
Переглядів анотації: 75 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Б. І. Мокін і Н. С. Желюк, ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 31-35, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 3 > >>