АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ ДИТІОКАРБОКСИЛЮВАННЯ н-БУТАНОЛУ СІРКОВУГЛЕЦЕМ В ПРИСУТНОСТІ ГІДРОКСИДУ КАЛІЮ

Автор(и)

  • О. А. Гордієнко Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Гуменчук Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України
  • Т. С. Тітов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

сірковуглець, дитіокарбоксилювання, ксантогенати металів

Анотація

Досліджено процес хімічного вилучення сірковуглецю із бензольного розчину шляхом дитіокарбоксилювання н-бутилового спирту в лужному середовищі. Склад та будову синтезованих ксантогенатів доведено елементним аналізом та ІЧ-спектроскопією дифузного відбиття, відповідно.

Біографії авторів

О. А. Гордієнко, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри хімії та хімічної технології

О. А. Гуменчук, Вінницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

судовий експерт

Т. С. Тітов, Вінницький національний технічний університет

канд. хім. наук, асистент кафедри хімії та хімічної технології

Посилання

1. Тітов Т. С. Підвищення екологічної безпеки коксохімічних виробництв хімічним вилученням сірковуглецю із бен-зольної фракції : дис. ... канд. хім. наук : 21.06.01 / Тарас Сергійович Тітов. — К, 2016. — 191 с.
2. Кулиев А. М. Химия и технология присадок к маслам и топливам / А. М. Кулиев. — Л. : Химия, 1985. — 312 с.
3. Дитиокарбаматы и их комплексные соединения как присадки к смазочным материалам / [А. П. Ранский, О. А. Гордиенко, С. П. Прокопчук и др.] // Проблеми хіммотології : ІІІ Міжнародна науково-технічна конф. : матеріали конф. — Одеса : Астропринт, 2010. — С. 22—23.
4. Бисксантогенаты и бисдитиокарбаматы как присадки к смазочным маслам / [А. М. Кулиев, Ч. А. Юсифов,
М. А. Кулиева и др.] // Химия и технология топлив и масел. — 1989. — № 2. — С. 15—16.
5. Пат. 5034142 США, C10М 135/14, C10М 137/06. Lubricating oil containing a Nickel alkoxyalkylxanthate, a dixanthogen, and Zinc dialkyldithiophosphate / Habeeb J. J., Singhal G. H. — № 404031 ; заявл. 07.09.1989 ; опубл. 23.07.1991.
6. Пат. 7763744 США, C07F 11/00, C10M 159/18. Molybdenum dialkyldithiocarbamate compositions and lubricating com-positions containing the same / Tynik R. J., Donnelly S. G., Karol T. J. — № 11/363896 ; заявл. 28.02.2006 ; опубл. 27.07.2010.
7. Шека З. А. Ксантогенаты металлов / З. А. Шека, Е. Е. Крисс // Работы по химии растворов и комплексных соеди-нений. — К. : изд-во АН УССР. — 1959. — Вып. 2. — С. 135—162.
8. Zohir N. Synthesis and Structural Characterization of Xanthate (KEX) in Sight of Their Utilization in the Processes of Sulphides Flotation / N. Zohir, M. Bouhenguel, A. E. Djebaili // J. Miner. Mater. Character. Eng. — 2009. — Vol. 8, № 6. —
P. 469—477.
9. Хитрич Н. В. Синтез, строение и свойства координационных соединений кобальта(ІІ, ІІІ) с производными дитио-карбаминовой кислоты : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Николай Владимирович Хитрич. — Одесса, 2015. — 217 с.
10. Бырько В. М. Дитиокарбаматы / В. М. Бырько. — М. : Химия, 1984. — 342 с.
11. Климова В. А. Основные микрометоды анализа органических соединений / В. А. Климова. — М. : Химия. — 1975 р. — 224 с.
12. Накамото К. ИК-спектры и спектры КР неорганических и кординационных соединений / К. Накамото ; под. ред. Ю. А. Пентина. — М. : Мир, 1991. — 536 с.
13. Беллами Л. Инфракрасные спектры сложных молекул / Л. Беллами. — М. : изд-во иностранной литературы,
1963 г. — 591 с.
14. Локальное окружение кобальта(II) в дитиокарбаматных комплексах, их магнитные и спектральные свойства / [Н. В. Хитрич, В. Г. Власенко, И. И. Сейфуллина и др.] // Журн. общ. химии. — 2014. — Т. 84, вып. 3. — С. 500—507.
15. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций / Г. Беккер. — М. : Мир, 1977. — 658 с.
16. Альберт А. Константы ионизации кислот и оснований / А. Альберт, Е. Сержент. — М. : Химия, 1964. — 180 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 99

Опубліковано

2017-03-23

Як цитувати

[1]
О. А. Гордієнко, О. А. Гуменчук, і Т. С. Тітов, «АНАЛІЗ РЕАКЦІЇ ДИТІОКАРБОКСИЛЮВАННЯ н-БУТАНОЛУ СІРКОВУГЛЕЦЕМ В ПРИСУТНОСТІ ГІДРОКСИДУ КАЛІЮ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 40–44, Берез. 2017.

Номер

Розділ

Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>