МЕТОДИКА ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31649/1997-9266-2020-149-2-73-81

Ключові слова:

сміттєвоз, шнековий прес, зневоднення, тверді побутові відходи

Анотація

Запропоновано математичну модель роботи приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі, яка дозволила дослідити динаміку вказаного приводу та отримати рівняння регресії для визначення номінального значення кутової швидкості гідромотора. Під час дослідження використано числовий метод Рунге–Кутта–Фельберга четвертого порядку зі змінним кроком інтегрування, а також метод регресійного аналізу результатів однофакторних експериментів та інших парних залежностей з вибором кращого виду функції з 16 найпоширеніших варіантів за критерієм максимального коефіцієнта кореляції. Аналітичне дослідження спрощеної математичної моделі роботи приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі методом розв’язання системи звичайних лінійних диференціальних рівнянь за допомогою перетворень за Лапласом та методом розкладання виразу на простіші дроби дозволило отримати аналітичні взаємозалежності його основних параметрів, що можуть бути використані для виконання попередніх проектних розрахунків параметрів цього приводу. Під час порівняння результатів, отриманих з використанням повної та спрощеної математичних моделей приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі, зокрема кутової швидкості гідромотора похибка склала 7,06 %, що є прийнятним для виконання попередніх проектних розрахунків основних параметрів приводу. Запропоновано науково-обґрунтовану методику проектного розрахунку приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі, яка дозволяє отримати основні його геометричні, силові та швидкісні параметри та є однією зі складових для вирішення проблеми створення науково-технічних основ проектування високоефективних робочих органів машин для збирання та первинної переробки твердих побутових відходів. Отримано основні геометричні, силові та швидкісні параметри приводу зневоднення твердих побутових відходів у сміттєвозі.

Біографія автора

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

О. В. Березюк, «Моделирование распространенности повторного использования твердых бытовых отходов», на Междунар. науч.-практ. конф. Актуальные проблемы архитектуры, строительства, энергоэффективности и экологии, Тюмень, 2016, т. II, с. 11-16.

В. В. Попович, О. В. Придатко, М. І. Сичевський, Н. П. Попович, і М. А. Панасюк, «Ефективність експлуатації сміттєвозів у середовищі "місто-сміттєзвалище",»Науковий вісник НЛТУ України, т. 27, № 10, с. 111-116, 2017.

Кабінет Міністрів України (2004, Берез. 4). Постанова № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами.» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/265-2004-%D0%BF.

О. В. Березюк, «Привод зневоднення та ущільнення твердих побутових відходів у сміттєвозі,» Вісник машинобудування та транспорту, № 2, с. 14-18, 2016.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесів зневоднення твердих побутових відходів шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 18-24, 2018, https://doi.org/10.31649/1997-9266-2018-140-5-18-24.

В. І. Савуляк, і О. В. Березюк, Технічне забезпечення збирання, перевезення та підготовки до переробки твердих побутових відходів, монографія. Вінниця: ВНТУ, 2006, 217 с.

І. Гевко, А. Дячун, і Р. Грудовий, «Дослідження моменту інерції гвинтових транспортерів,» Вісник Львівського національного аграрного університету: агроінженерні дослідження, № 16, с. 201-210, 2012.

О. В. Березюк, «Комп’ютерна програма "Регресійний аналіз" ("RegAnaliz")», Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 49486, Київ: Державна служба інтелектуальної власності України, дата реєстрації: 03.06.2013.

О. В. Березюк, «Встановлення регресій параметрів захоронення відходів та потреби в ущільнювальних машинах на основі комп’ютерної програми "RegAnaliz",» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 40-45, 2014.

А. Г. Свешников, и А. Н. Тихонов, Теория функций комплексной переменной, 6-е изд., стереот. Москва, РФ: ФИЗМАТЛИТ, 2005, 336 с.

М. С. Татарьянц, С. И. Завинский, и А. Г. Трошин, «Разработка методики расчёта нагрузок на шнек и энергозатрат шнековых прессов,» ScienceRise, т. 6, № 2 (11), с. 80-84, 2015.

О. В. Березюк, «Експериментальне дослідження процесу подрібнення твердих побутових відходів під час зневоднення шнековим пресом,» Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, c. 75-80, 2019. https://doi.org/10.31649/1997-9266-2019-146-5-75-80

ГОСТ 13496.8-72. Комбикорма. Методы определения крупности размола и содержания неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений.

ГОСТ 13824-80. Гидроприводы объемные и смазочные системы. Номинальные рабочие объемы.

В. А. Васильченко, Гидравлическое оборудование мобильных машин, справочник. Москва, РФ: Машиностроение, 1983, 301 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 114

Опубліковано

2020-04-30

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, «МЕТОДИКА ІНЖЕНЕРНИХ РОЗРАХУНКІВ ПАРАМЕТРІВ ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЗНЕВОДНЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ У СМІТТЄВОЗІ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 73–81, Квіт. 2020.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>