РОЗВИТОК АНДРАГОГІКИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Кобилянський Вінницький національний технічний університет
  • А. В. Марченко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: освіта дорослих, навчання впродовж життя, третій вік, компетенції

Анотація

Розглянуто необхідність розвитку андрагогічного підходу до системи освіти в Україні на базі вищих навчальних закладів (ВНЗ) шляхом створення центрів освіти дорослих (ЦОД). Проаналізовані сучасні демографічні тенденції, у тому числі зміни, які відбулись у структурі населення молодого і дорослого віку. Визначені резерви підвищення ефективності діяльності ВНЗ.

Біографії авторів

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет
канд. екон. наук, доцент кафедри безпеки життєдіяльності
О. В. Кобилянський, Вінницький національний технічний університет
д-р пед. наук, професор, завідувач кафедри безпеки життє-діяльності
А. В. Марченко, Вінницький національний технічний університет
здобувач кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Вершловский С. Взрослый как субъект образования / С. Вершловский // Педагогика. — 2003. — № 8. — С. 3—8.
2. Демографічні зрушення в контексті соціального розвитку [Електронний ресурс] / Інститут демографії та соціа-
льних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. — Режим доступу : http// www.idss.org.ua/conference.html.
3. Статистичні дані Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України.
— Режим доступу : http// www.mon.gov.ua.
4. ЄС планує збільшити відсоток осіб з вищою освітою — яким чином? [Електронний ресурс] / ЄвроОсвіта. Центр мі-
жнародних проектів НДІ прикладних інформаційних технологій. — Режим доступу : http// www.euroosvita.net.
5. Eurostat 2009, cyt. za Global report on adult learning and education / UNESCO Institute for Lifelong Learning. — Hamburg,
2009, op. cit.. — S. 62.
6. Освіта дорослих [Електронний ресурс] // Ресурсний центр ГУРТ. — Режим доступу : http://gurt.org.ua/adultseducation/.
7 Сігаєва Л. Е. Розвиток освіти дорослих в Україні (друга половина ХХ ст. — початок ХХІ) : моногр. / Л. Е. Сігаєва ;
за ред. С. О. Сисоєвої. — К. : ТОВ «ЕКМО», 2010. — С. 318.
8. Сагун І. Г. Класичні моделі навчання старших дорослих: міжнародний досвід [Електронний ресурс] / І. Г. Сагун. —
Режим доступу : http://iconf.univer.ck.ua.
Переглядів анотації: 120 Завантажень PDF: 239
Як цитувати
[1]
І. Заюков, О. Кобилянський, і А. Марченко, РОЗВИТОК АНДРАГОГІКИ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 119-125, 1.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)