Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування

Автор(и)

  • О. В. Березюк Вінницький національний технічний університет
  • М. С. Лемешев Вінницький національний технічний університет
  • Л. Л. Березюк Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту, Вінниця
  • І. В. Віштак Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

математичне моделювання, регресійний аналіз, санітарно-бактеріологічний склад, компостування, тверді побутові відходи

Анотація

Побудовано математичну модель динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час компостування у весняний період. Досліджено динаміку санітарно-бактеріоло­гіч­ного складу твердих побутових відходів під час компостування у весняний період.

Біографії авторів

О. В. Березюк, Вінницький національний технічний університет

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

М. С. Лемешев, Вінницький національний технічний університет

Канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності

Л. Л. Березюк, Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту, Вінниця

Викладач циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

І. В. Віштак, Вінницький національний технічний університет

Iнженер кафедри безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Портал України з поводження з твердими побутовими відходами [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.ukrwaste.com.ua.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з твер-
дими побутовими відходами» [Електронний ресурс] / Кабінет Міністрів України : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
/265-2004-%D0%BF.
3. Орлова Т. А. Экологическая оценка земельных участков, занятых объектами отходов / Т. А. Орлова // Містобуду-
вання та територіальне планування. — С. 167—180.
4. Масленников А. Ю. Характеристика твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] / А. Ю. Масленников // От-
раслевой портал. Вторичное сырье. — Режим доступа : http://www.recyclers.ru.
5. Щербо А. П. Гигиенические вопросы обезвреживания бытовых отходов // Хлопинские чтения : XXIII Научная конфе-
ренция : доклад , 16 января 1991 года. — Л. : Изд-е ин-та усовершенствования врачей им. С. М. Кирова, 1990. — 25 с.
6. Зомарев А. М. Санитарно-гигиенический мониторинг полигонов захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) на
этапах жизненного цикла : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук / А. М. Зомарев. — Пермь : 2010. — 50 с.
7. Microbial disinfection capacity of municipal solid waste (MSW) composting / I. Deportes, J.-L. Benoit-Guyod, D. Zmirou,
M.-C. Bouvier // Journal of Applied Microbiology. — 1998. — № 85. — P. 238—246.
8. Березюк О. В. Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час лі-
тнього компостування / О. В. Березюк, С. М. Горбатюк, Л. Л. Березюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту.
— 2013. — № 4. — С. 17—20.
9. Березюк О. В. Комп’ютерна програма «Регресійний аналіз» («RegAnaliz») / Свідоцтво про реєстрацію авторського
права на твір № 49486 / власник свідоцтва О. В. Березюк. — К. : Державна служба інтелектуальної власності України. —
Дата реєстр. : 03.06.2013.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 174

Опубліковано

2015-03-24

Як цитувати

[1]
О. В. Березюк, М. С. Лемешев, Л. Л. Березюк, і І. В. Віштак, «Моделювання динаміки санітарно-бактеріологічного складу твердих побутових відходів під час весняного компостування», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 29–33, Берез. 2015.

Номер

Розділ

Екологія та екологічна кібернетика

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 > >>