ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • І. В. Заюков Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

здоров’я, криза, зайнятість, безробіття, рівень життя, девіантна поведінка

Анотація

Проаналізовані соціально-економічні, медико-демографічні, політичні фактори впливу на здоров’я населення, зокрема його працездатної частини, в умовах трансформацій України. Доведено, що стратегічним пріоритетом держави в соціально-економічному плані є відновлення, зміцнення і розвиток такого ключового компоненту людського капіталу, як здоров’я. Запропонована концепція в рамках побудови нової системи громадського здоров’я, а саме — формування мотивації до самозбереження здоров’я у зайнятого населення, яка має ґрунтуватися на «вітальному» принципі.

Біографія автора

І. В. Заюков, Вінницький національний технічний університет

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри безпеки життєдіяльності та педагогіки безпеки

Посилання

1. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН Україн [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.idss.org.ua/ .
2. Стешенко В. Демографічна криза в Україні : монографія / В. С. Стешенко. — К. : Ін-т економіки НАН України, 2001. — 560 с.
3. Смертність населення України у трудоактивному віці : монографія / за ред. Е. М. Лібанової. — К : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 211 с.
4. Рингач Н. О. Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою / Н. О. Рингач // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. — 2014. — № 3—4. — С. 64—76.
5. Розпорядження Верховної Ради України від 31 жовтня 2011 р. № 1164−р. — «Про схвалення Концепції Загально-державної програми «Здоров’я 2020: український вимір» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1164-2011-%D1%80 .
6. Павловський М. А. Макроекономіка перехідного періоду: Український контекст : монографія / М. А. Павловський. — Київ : Техніка, 1999. — 336 с.
7. Балакірєва О. М. Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : колективна монографія / О. М. Балакірєва, В. М. Геєць, В. Р. Сіденко. — К : НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». — 2014. — 340 с.
8. Офіційний сайт державної служби статистики України. Ринок праці [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua .
9. Людський розвиток в Україні: 2003 рік (колектив авторів). Щорічна науково-аналітична доповідь ; за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. — 194 с.
10. Кундієв Ю. І. Професійне здоров’я в Україні. Епідеміологічний аналіз / Ю. І. Кундієв, А. М. Нагорна. — К : Аві-ценна, 2007. — 396 с.
11. Рада національної безпеки і оборони України «Про стан соціально-демографічної ситуації, охорони здоров'я і ринку праці в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ n0016525-09.
12. Гайдаєв Ю. О. Проблеми здоров’я та напрямки його покращання в сучасних умовах / Ю. О. Гайдаєв, В. М. Кор-нацький // Український кардіологічний журнал. — 2007. — № 5. — С. 12—16.
13. Лібанова Е. М. Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної еко-номіки : колективна монографія / Е. М. Лібанова, О. В. Макарова, І. О. Курило ; за ред. Е. М. Лібанової. — К. : Ін-т де-мографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2012. — 320 с.
14. Грішнова О. А. Соціальна відповідальність в контексті подолання системної кризи / О. А. Грішнова // Демографія та соціальна економіка. — 2011. — № 1. — С. 32—40.
15. Новіков В. М. Освіта як інструмент професійної і соціальної мобільності / В. М. Новіков // Демографія та соціальна економіка. — 2010. — № 2. — С. 26—35.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 140

Опубліковано

2017-03-23

Як цитувати

[1]
І. В. Заюков, «ДОСЛІДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 45–50, Берез. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>